Kolenvuur, vis en brood – Johannes 21 – Pasen

Kolenvuur, vis en brood
Preek Johannes 21:1-14: Jezus zeide tot hen: Komt herwaarts, houdt het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde Hem vragen: Wie zijt Gij? wetende, dat het de Heere was.

LEESPREEK