Petrus, hebt u Mij lief? – Johannes 21 – Pasen

Petrus, hebt u Mij lief?
Preek Johannes 21:15-17: Hij zeide tot hem ten derden maal: Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij lief ? Petrus werd bedroefd, omdat Hij ten derden maal tot hem zeide: Hebt gij Mij lief, en zeide tot Hem: Heere ! Gij weet alle dingen, Gij weet, dat ik U liefheb. Jezus zeide tot hem: Weid Mijn schapen.

LEESPREEK