Petrus, hebt u Mij lief? (Johannes 21) – Pasen

Petrus, hebt u Mij lief?
Preek Johannes 21:15-17: Hij zeide tot hem ten derden maal: Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij lief ? Petrus werd bedroefd, omdat Hij ten derden maal tot hem zeide: Hebt gij Mij lief, en zeide tot Hem: Heere ! Gij weet alle dingen, Gij weet, dat ik U liefheb. Jezus zeide tot hem: Weid Mijn schapen.

Thema preek Johannes 21: Petrus, hebt gij Mij lief?

Christus’ liefde voor Zijn gevallen discipel
a. Stille getuigen
b. Ontdekkende vragen
c. Een alwetende Zaligmaker

PDF LEESPREEK

Liturgie dienst
Psalm 26:2,8
Psalm 2:7
Lezen Johannes 21:1-17
Psalm 116:1,5,10
Psalm 139:1
Psalm 87:3,4,5

Schriftgedeelte Johannes 21 : 15-17:
Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij liever dan dezen ? Hij zeide tot Hem: Ja, Heere ! Gij weet, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Weid Mijn lammeren.
Hij zeide wederom tot hem ten tweeden maal: Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij lief ? Hij zeide tot Hem: Ja, Heere, gij weet, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Hoed Mijn schapen.
Hij zeide tot hem ten derden maal: Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij lief ? Petrus werd bedroefd, omdat Hij ten derden maal tot hem zeide: Hebt gij Mij lief, en zeide tot Hem: Heere ! Gij weet alle dingen, Gij weet, dat ik U liefheb. Jezus zeide tot hem: Weid Mijn schapen.

Links bij preek Johannes 21: Petrus, hebt u Mij lief?
Andere preken voor Pasen
– Preek Mattheüs 28: Ik ben met ulieden al de dagen
– Preek Lukas 24: Zij meenden dat zij een geest zagen
– Preek Johannes 20: Wie zoekt u? (Maria Magdalena I)
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Johannes 21