Elia, de Thisbiet ยท Preek 1 Koningen 16-17

Preek 1 Koningen 17:1: En Elia, de Thisbiet, van de inwoneren van Gilead, zeide tot Achab: Zo waarachtig als de HEERE, de God Israels, leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord!

PDF LEESPREEK

YouTube player