Josia, wetboek en reformatie – 2 Koningen 22 – kerkhervorming

Video preek kerkhervorming: Josia, wetboek en reformatie

Josia, wetboek en reformatie
Preek 2 Koningen 22:19: Toen zeide de hogepriester Hilkia tot Safan, den schrijver: Ik heb het wetboek in het huis des HEEREN gevonden; en Hilkia gaf dat boek aan Safan, die las het. Daarna kwam Safan, de schrijver, tot den koning Josia.

LEESPREEK