Lijden als christen om Naam Christus – 1 Petrus 4

Lijden als christen, om Christus
Preek 1 Petrus 4:12-19: Indien gij gesmaad wordt om de Naam van Christus, zo zijt gij zalig.

LEESPREEK