Man en vrouw, hoofd en hulp (2) – Efeze 5, 1 Petrus 3

Bijbelse plek man en vrouw
Efeze 5:23: Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der gemeente is; en Hij is de Behouder des lichaams.
1 Petrus 3:1: Desgelijks gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig

Video preek Man en vrouw, Hoofd en hulp

LEESPREEK

Deel 2 van twee preken over het huwelijk
1. Huwelijk en seksualiteit
2. Man en vrouw, hoofd en hulp