Met Jezus geweest – Handelingen 4

Zij waren met Jezus geweest
Preek Handelingen 4:13: Zij nu, ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes, en vernemende, dat zij ongeleerde en slechte mensen waren, verwonderden zich, en kenden hen, dat zij met Jezus geweest waren.