Discipel zijn van Jezus – Lukas 14 – belijdenis

Preek over Discipel zijn van Jezus

Alles verlaten en Jezus volgen
Preek Lukas 14:33: Alzo dan een iegelijk van u, die niet verlaat alles, wat hij heeft, die kan Mijn discipel niet zijn.