De Naam des Heeren aanroepen – Handelingen 2

Video pinksterpreek over ‘De Naam des Heeren aanroepen’

De Naam des Heeren aanroepen
Preek Handelingen 2:21: En het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden.

LEESPREEK