Micha, de Morastiet – Micha 1

Gods boodschapper Micha, de Morastiet
Preek Micha 1: Het woord des HEEREN, dat geschied is tot Micha, den Morastiet, in de dagen van Jotham, Achaz en Jehizkia, koningen van Juda; dat hij gezien heeft over Samaria en Jeruzalem.

Video preek: Micha de Morastiet