Geen plaats in de herberg – Lukas 2 – kerst

Geen plaats in de herberg
Preek Lukas 2:7: En wond Hem in doeken, en legde Hem neder in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg.

LEESPREEK