Als een, die zijn moeder troost – Jesaja 66

Als een, die zijn moeder troost
Preek Jesaja 66:13: Als een, dien zijn moeder troost, alzo zal Ik u troosten; ja, u zult te Jeruzalem getroost worden.

LEESPREEK