Moet Mijn aangezicht met u gaan? · Preek Exodus 33

Preek Exodus 33:14-15: Hij dan zeide: Zou Mijn aangezicht moeten medegaan om u gerust te stellen? Toen zeide hij tot Hem: Indien Uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons van hier niet optrekken.

PDF LEESPREEK

YouTube player