Moet Mijn aangezicht met u gaan? – Exodus 33 – PDF, beeld

Preek: Moet Mijn aangezicht met u gaan? Exodus 33:14-15:
Hij dan zeide: Zou Mijn aangezicht moeten medegaan om u gerust te stellen? Toen zeide hij tot Hem: Indien Uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons van hier niet optrekken.

LEESPREEK