Uit Egypte Mijn Zoon geroepen – Mattheus 2 – kerst [PDF]

Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen
Preek Hosea 11:1: Als Israël een kind was, toen heb Ik hem liefgehad, en Ik heb Mijn zoon uit Egypte geroepen.

LEESPREEK