Met mond en hart – Romeinen 10 – belijdenis

Met uw mond belijden, met uw hart geloven
Preek Romeinen 10:9: Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid.