Met mond en hart – Romeinen 10 – belijdenis

Met uw mond belijden, met uw hart geloven
Preek Romeinen 10:9: Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden.