Vol zoete wijn – Handelingen 2

Preek: Vol zoete wijn Handelingen 2:5 en 13:
En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen, van allen volke dergenen die onder den hemel zijn – En anderen spottende, zeiden: Zij zijn vol zoete wijn.

LEESPREEK