Vol zoete wijn – Handelingen 2

Vol zoete wijn
Preek Handelingen 2:5 en 13: En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen, van allen volke dergenen die onder den hemel zijn – En anderen spottende, zeiden: Zij zijn vol zoete wijn.

Video pinksterpreek over: Vol van zoete wijn

LEESPREEK