Jezus, de Nazarener – Mattheüs 2 – alleen beeld

Jezus de Nazarener
Preek Mattheüs 2:23: En daar gekomen zijnde, nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth; opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat Hij Nazaréner zal geheten worden.

Video preek over Jezus de Nazarener