De parel van grote waarde – Mattheüs 13

De gelijkenis van de parel van grote waarde
Preek Mattheüs 13:45-46: Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman, die schone paarlen zoekt; Dewelke, hebbende een parel van grote waarde gevonden, ging heen en verkocht al wat hij had, en kocht dezelve.

LEESPREEK