Delila en tempel Dagon – Richteren 16 – Simson VI

Delila en Simsons dood tempel Dagon
Preek Richteren 16:30: En Simson zeide: Mijn ziel sterve met de Filistijnen; en hij boog zich met kracht, en het huis viel op de vorsten, en op al het volk, dat daarin was. En de doden, die hij in zijn sterven gedood heeft, waren meer, dan die hij in zijn leven gedood had.

Onderdeel van serie preken over Simson

LEESPREEK