Uitstorting van de Heilige Geest – Handelingen 2 (video)

De Uitstorting van de Heilige Geest

Preek Handelingen 2:1-4: En als de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest.