Naäman van melaatsheid genezen (Elisa VI) – 2 Koningen 5 [PDF]

Naäman van zijn melaatsheid genezen
Preek 2 Koningen 5:1: Naäman nu, de krijgsoverste van den koning van Syrië, was een groot man voor het aangezicht zijns heren, en van hoog aanzien; zo was deze man een strijdbaar held, doch melaats.