Wij prediken Christus de Gekruisigde – 1 Korinthe 1

Wij prediken Christus, de Gekruisigde
Preek 1 Korinthe 1:23: Doch wij prediken Christus, de Gekruisigde, den Joden wel een ergernis, en den Grieken een dwaasheid, maar hun, die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods, en de wijsheid Gods.

Video preek over Wij prediken Christus

LEESPREEK