Aanwijzingen persoonlijk gebed – Psalm 5

Aanwijzingen persoonlijk gebed
Preek Psalm 5:3: Merk op de stem mijns geroeps, o mijn Koning en mijn God; want tot U zal ik bidden.

LEESPREEK