Aanwijzingen voor persoonlijk gebed – Psalm 5

Video preek Psalm 5 over Aanwijzingen voor persoonlijk gebed

Aanwijzingen voor persoonlijk gebed
Preek Psalm 5:3: Merk op de stem mijns geroeps, o mijn Koning en mijn God; want tot U zal ik bidden.

LEESPREEK