Rechtvaardige zal uit geloof leven – Galaten 3

Rechtvaardige zal uit geloof leven
Preek Galaten 3:10-18: En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar; want de rechtvaardige zal uit het geloof leven.
Doch de wet is niet uit het geloof; maar de mens, die deze dingen doet, zal door dezelve leven.

LEESPREEK