Rechtvaardiging goddeloze – Romeinen 3 – reformatieherdenking

Rechtvaardiging goddeloze
Preek Romeinen 3:23,24: Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; en worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is.

LEESPREEK