Preek Kerkhervorming

Diverse preken voor de Hervormingsdag, de herdenking van de Reformatie, die begin op 31 oktober 1517, toen Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de Slotkapel in Wittenberg hing. Preken voor de Reformatie herdenking spitsen zich toe op de centrale thema’s van de Hervormingsdag: Terug naar de Schrift, en het geloof in de rechtvaardiging van de goddeloze voor God.

—–