Elisa, zijn roeping (Elisa I) – 2 Koningen 2

De roeping van Elisa
Preek 1 Koningen 19:19-21 Zo ging hij van daar, en vond Elisa, de zoon van Safat; dezelve ploegde met twaalf juk runderen voor zich henen, en hij was bij het twaalfde; en Elia ging over tot hem, en wierp zijn mantel op hem.

Video preek: roeping Elisa