De roeping van Elisa – Elisa 1 (alleen beeld)

De roeping van Elisa
Preek 1 Koningen 19:19-21: Zo ging hij van daar, en vond Elisa, de zoon van Safat; dezelve ploegde met twaalf juk runderen voor zich henen, en hij was bij het twaalfde; en Elia ging over tot hem, en wierp zijn mantel op hem. En hij verliet de runderen, en liep Elia na.