Overgeleverd aan Filistijnen – Richteren 15 – Simson IV

Vossen, brandende fakkels – overgeleverd aan de Filistijnen
Preek Richteren 15:13-14: En zij spraken tot hem, zeggende: Neen, maar wij zullen u wel binden en u in hunlieder hand overgeven, doch wij zullen u geenszins doden. En zij bonden hem met twee nieuwe touwen en voerden hem op van de rots. Als hij kwam te Lechi, zo juichten de Filistijnen hem tegemoet.

Onderdeel van serie preken over Simson

LEESPREEK