Overgeleverd aan Filistijnen – Richteren 15 – Simson IV

Vossen, brandende fakkels – Simson overgeleverd aan de Filistijnen

Preek Richteren 15:13-14: En zij spraken tot hem, zeggende: Neen, maar wij zullen u wel binden en u in hunlieder hand overgeven, doch wij zullen u geenszins doden.

LEESPREEK