Simson en stadspoort Gaza – Richteren 16 – Simson VI

Simson en stadspoort Gaza
Preek Richteren 16: Maar Simson lag tot middernacht toe; toen stond hij op ter middernacht, en hij greep de deuren der stadspoort (Gaza) met de beide posten, en nam ze weg met den grendelboom, en leide ze op zijn schouderen, en droeg ze opwaarts op de hoogte des bergs, die in het gezicht van Hebron is.

Onderdeel van serie preken over Simson

LEESPREEK