Sterven van Aäron, de hogepriester – Numeri 20

Sterven van Aäron
Preek Numeri 20: En Mozes trok Aäron zijn klederen uit, en hij trok ze zijn zoon Eleazar aan; en Aäron stierf aldaar, op de hoogte diens bergs. Toen kwam Mozes en Eleazar van dien berg af.

Video preek: Sterven van Aaron

LEESPREEK