Zij meenden zij geest zagen – Lukas 24 – Pasen

Zij meenden dat zij een geest zagen
Preek Lukas 24:41: En als Hij dit zeide, toonde Hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden, en zich verwonderden, zeide Hij tot hen: Hebt gij hier iets om te eten? En zij gaven Hem een stuk van een gebraden vis, en van honigraten. En Hij nam het, en at het voor hun ogen.

LEESPREEK