Grote Herder der schapen – Hebreeën 13 – afscheid

De Grote Herder der schapen is en de God des vredes
Afscheidspreek Hebreeën 13:20-21: De God nu des vredes, Die den grote Herder der schapen, Die volmake u in alle goed werk, opdat gij Zijn wil moogt doen; werkende in u, hetgeen voor Hem welbehagelijk is.