Storm op zee – Mattheüs 8

De storm op zee
Preek Mattheüs 8:25: En Zijn discipelen bij Hem komende, hebben Hem opgewekt, zeggende: Heere, behoed ons, wij vergaan

LEESPREEK