Treden op pad Uw geboden · Psalm 119 · belijdenis

Preek Psalm 119:35: Doe mij treden op het pad Uwer geboden, want daarin heb ik lust.

YouTube player