Treden op pad Uw geboden · Psalm 119 · belijdenis

Treden op pad Uw geboden
Preek Psalm 119:35: Doe mij treden op het pad Uwer geboden, want daarin heb ik lust.

Thema: Belijdenis doen, maar hoe?

  1. Vragend: Die mij treden op het pad van Uw geboden
  2. Verlangend: Want daarin heb ik lust

Bijbelgedeelte over Treden op pad Uw geboden – Psalm 119:33-40:
33 HEERE, leer mij den weg Uwer inzettingen, en ik zal hem houden ten einde toe.
34 Geef mij het verstand, en ik zal Uw wet houden, ja, ik zal ze onderhouden met ganser harte.
35 Doe mij treden op het pad Uwer geboden, want daarin heb ik lust.
36 Neig mijn hart tot Uw getuigenissen, en niet tot gierigheid.
37 Wend mijn ogen af, dat zij geen ijdelheid zien; maak mij levend door Uw wegen.
38 Bevestig Uw toezegging aan Uw knecht, die Uw vreze toegedaan is.
39 Wend mijn smaadheid af, die ik vreze; want Uw rechten zijn goed.
40 Zie, ik heb een begeerte tot Uw bevelen; maak mij levend door Uw gerechtigheid.

Links bij preek over Treden op pad Uw geboden
Discipel zijn van Jezus (Lukas 14) – belijdenis
Geboden bewaren en liefhebben (Johannes 14) – belijdenis
– Meditatie: Oude paden
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Psalm 119

TERUG PSALMEN