Uit de diepten roep ik · Psalm 130 · advent

Uit de diepten roep ik tot U – De profundis
Preek Psalm 130:1-3: Een lied Hammaäloth. Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE! Hoor naar mijn stem. Laat Uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo Gij, HEERE de ongerechtigheden gadeslaat, HEERE, wie zal bestaan?

Thema preek: Uit diepten roep ik

Doorleefde schuld leert:
1. Roepen
2. Bidden
3. Belijden

Dit is een voorbereidingspreek voor Heilig Avondmaal

PDF LEESPREEK

Schriftlezing over Uit de diepten roep ik tot U:
Een lied Hammaaloth. Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE !
HEERE ! hoor naar mijn stem; laat Uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen.
Zo Gij, HEERE ! de ongerechtigheden gadeslaat; HEERE ! wie zal bestaan?
Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt.
Ik verwacht den HEERE; mijn ziel verwacht, en ik hoop op Zijn Woord.
Mijn ziel wacht op den HEERE, meer dan de wachters op den morgen; de wachters op den morgen.
Israël hope op den HEERE; want bij den HEERE is goedertierenheid, en bij Hem is veel verlossing.
En Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden.

Links bij preek over: Uit diepten roep ik tot U
Preek: Op U geworpen van baarmoeder af (Psalm 22)
Preek: Zie Ik kom (Psalm 40)
Preek: Maar bij U is vergeving (Psalm 130)
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Psalm 130
– Wikipedia: De profundis