Uit de diepten roep ik – Psalm 130 – advent

Uit de diepten roep ik tot U – De profundis
Preek Psalm 130:1-3: Een lied HammaƤloth. Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE! Hoor naar mijn stem. Laat Uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo Gij, HEERE de ongerechtigheden gadeslaat, HEERE, wie zal bestaan?

LEESPREEK