Word verlicht, uw Licht komt – Jesaja 60 – advent

Maak u op, word verlicht, uw Licht komt
Preek Jesaja 60:1-3: Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des HEEREN gaat over u op.

LEESPREEK