Word verlicht, uw Licht komt – Jesaja 60 – advent – PDF, audio

Maak u op, word verlicht, uw Licht komt
Preek Jesaja 60:1-3: Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des HEEREN gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de volken; doch over u zal de HEERE opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.

LEESPREEK