Wie heeft u betoverd? (Galaten 3) – voorbereiding

Uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd?
Preek Galaten 3:1-9: O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn; denwelken Jezus Christus voor de ogen te voren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde?
Dit alleen wil ik van u leren: hebt gij den Geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs?

Thema preek Galaten 3: Uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd?

Doordeweekse Bijbellezing in voorbereidingsweek over ‘Uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd?

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over Wie heeft u betoverd? – Galaten 3:
O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn; denwelken Jezus Christus voor de ogen te voren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde?
Dit alleen wil ik van u leren: hebt gij den Geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs? Zijt gij zo uitzinnig ? Daar gij met den Geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees?
Hebt gij zoveel tevergeefs geleden ? Indien maar ook tevergeefs!

Die u dan den Geest verleent, en krachten onder u werkt, doet Hij dat uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs? Gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend; Zo verstaat gij dan, dat degenen, die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn.
En de Schrift, te voren ziende, dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft te voren aan Abraham het Evangelie verkondigd, zeggende: In u zullen al de volken gezegend worden.
Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met den gelovigen Abraham.

Links bij preek Galaten 3: Wie heeft u betoverd? (voorbereiding) (6)
Preek: Rechtvaardige zal leven door geloof (Galaten 3)
Preek: Tuchtmeester tot Christus (Galaten 3)
Lees meer:
– Kanttekeningen Statenvertaling bij Galaten 3