Wie heeft u betoverd? – Galaten 3 – voorbereiding

Uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd?
Preek Galaten 3:1-9: O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn; denwelken Jezus Christus voor de ogen te voren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde? Dit alleen wil ik van u leren: hebt gij den Geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs

LEESPREEK