Mijn juk is zacht, Mijn last is licht – Mattheüs 11 – nabetrachting

Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht
Preek Mattheüs 11:29: Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.

Serie twee preken voor Avondmaal en nabetrachting:
1. Preek Mattheüs 11:28: Vermoeid en belast
2. Preek Mattheüs 11:29-30: Juk is zacht, last is licht