Vader, vergeef het hun – Lukas 23 – Goede Vrijdag

Eerste kruiswoord: Vader, vergeef het hun
Preek Lukas 23:34: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet, wat zij doen.

Video preek: Vader, vergeef het hun

LEESPREEK