Verzoeking in de woestijn – Lukas 4

Verzoeking in de woestijn
Preek Lukas 4:1-13: En Jezus, vol des Heiligen Geestes, keerde wederom van de Jordaan, en werd door den Geest geleid in de woestijn. En werd veertig dagen verzocht van den duivel.

LEESPREEK