Verzoeking in de woestijn ยท Preek Lukas 4

Preek Lukas 4:1-13: En Jezus, vol des Heiligen Geestes, keerde wederom van de Jordaan, en werd door den Geest geleid in de woestijn. En werd veertig dagen verzocht van den duivel.

PDF LEESPREEK

YouTube player