Farizeeër en tollenaar – Lukas 18 – biddag

Farizeeër en tollenaar
Preek Lukas 18:13: En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar den hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God! wees mij zondaar genadig!

Video preek: Farizeeër en tollenaar

LEESPREEK