Romeinse hoofdman: Ik ben niet waardig – Lukas 7

Ik ben niet waardig
Preek Lukas 7:6-7: Heere, neem de moeite niet; want ik ben niet waardig dat Gij onder mijn dak zoudt inkomen. Daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht om tot U te komen; maar zeg het met een woord, en mijn knecht zal genezen worden.

LEESPREEK