De volken zullen U loven (Psalm 67) – intrede zending


De volken zullen U loven
Preek Psalm 67: Een psalm, een lied, voor den opperzangmeester, op de Neginoth. God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aanschijn aan ons lichten. Sela.
Opdat men op de aarde Uw weg kenne, onder alle heidenen Uw heil.

Thema preek Psalm 67: Volken zullen U loven

1. Zuchtend verlangen
2. Zekere verhoring

Schriftlezing over Volken zullen U lovenPsalm 67:
Een psalm, een lied, voor den opperzangmeester, op de Neginoth. God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aanschijn aan ons lichten. Sela.
Opdat men op de aarde Uw weg kenne, onder alle heidenen Uw heil (KSV: Dat is, (als door het volgende woord heil verklaard wordt) hoe wonderbaarlijk en genadiglijk Gij Uw volk behoudt, zo lichamelijk als geestelijk, en bijzonderlijk Uw heil openbaart in het Evangelie, dat ook des Heeren en Gods weg genoemd wordt

De volken zullen U, o God ! loven; de volken, altemaal, zullen U loven.
De natien zullen zich verblijden en juichen, omdat Gij de volken zult richten in rechtmatigheid; en de natien op de aarde die zult Gij leiden. Sela.

De volken zullen U, o God ! loven; de volken, altemaal, zullen U loven.
De aarde geeft haar gewas; God, onze God, zal ons zegenen.
God zal ons zegenen; en alle einden der aarde zullen Hem vrezen.

Links bij preek De volken zullen U loven (Psalm 67) – intrede zending
Ik zoek U in dageraad (Psalm 63)
Morenland zal zich haasten (Psalm 68) – zending
Meer lezen:
– Kanttekeningen Statenvertaling Psalm 67: De gemeente bidt met vertrouwen, dat Gods Rijk in Christus onder de heidenen uitgebreid en met allen geestelijken en lichamelijke zegen moge worden begenadigd.