De volken zullen U loven – Psalm 67 – intrede zending – audio


De volken zullen U loven
Preek Psalm 67: God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aanschijn aan ons lichten. Sela.
Opdat men op de aarde Uw weg kenne, onder alle heidenen Uw heil.