Vrijstad, schuilplaats voor bloedwreker – Jozua 20

Vrijstad, schuilplaats voor bloedwreker
Preek Jozua 20: Verder sprak de HEERE tot Jozua, zeggende: Spreek tot de kinderen Israƫls, zeggende: Geeft voor ulieden de vrijsteden, waarvan Ik met ulieden gesproken heb door den dienst van Mozes. Dat daarhenen vliede de doodslager, die een ziel door dwaling, niet met wetenschap, verslaat; opdat zij ulieden zijn tot een toevlucht voor den bloedwreker.

LEESPREEK