Grachten graven woestijn Edom (Elisa III) – 2 Koningen 3

Grachten graven woestijn Edom
Preek 2 Koningen 3:1-20: En hij zeide: Zo zegt de HEERE: Maakt in dit dal vele grachten. Want zo zegt de HEERE: Gijlieden zult geen wind zien, en gij zult geen regen zien, nochtans zal dit dal met water vervuld worden, zodat gij zult drinken, gij en uw vee, en uw beesten.

Video preek: Grachten graven in de woestijn van Edom

LEESPREEK