Vrucht van wandelen naar Geest – Galaten 5

Vrucht wandelen naar Geest en hoop rechtvaardigheid
Preek Galaten 5:1-12: Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van de genade vervallen.

LEESPREEK