Water dorstige, stromen droge (Jesaja 44)

Water dorstige, stromen droge
Preek Jesaja 44:3-4: Want Ik zal water gieten op de dorstigen en stromen op het droge, Ik zal Mijn Geest op uw zaad gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen.

Thema preek Jesaja 44: Water dorstige, stromen droge

Wat betekent Pinksteren? Wat gebeurt er met Pinksteren?
Drie vragen en drie antwoorden:
1. Hoe was daarvoor?
2. Wat deed God toen?
3. Wat gebeurde toen?

PDF LEESPREEK

Liturgie dienst
Psalm 42:1,7
Psalm 119:1
Jesaja 44:1-5 en Handelingen 2:1-13
Psalm 107:17,18,19
Psalm 65:2,7
Psalm 84:3

Schriftlezing over Water dorstige, stromen drogeo.a. Jesaja 44:1-5:
Maar hoor nu Mijn knecht Jakob, en Israel, dien Ik verkoren heb !
Zo zegt de HEERE, uw Maker, en uw Formeerder van den buik af, Die u helpt: Vrees niet, o Jakob, Mijn knecht, en gij, Jeschurun, dien Ik uitverkoren heb !
Want Ik zal water gieten op de dorstigen, en stromen op het droge; Ik zal Mijn Geest op uw zaad gieten, en Mijn zegen op uw nakomelingen.
En zij zullen uitspruiten tussen in het gras, als de wilgen aan de waterbeken.
Deze zal zeggen: Ik ben des HEEREN; en die zal zich noemen met den naam van Jakob; en gene zal met zijn hand schrijven: Ik ben des HEEREN, en zich toenoemen met den naam van Israel.

Links bij preek Jesaja 44: Water op dorstige, stromen op droge
Andere preken voor Pinksteren:
Preek Numeri 11: Eldad en Medad profeteren
Preek Johannes 16: Heilige Geest verheerlijkt Christus
Preek Handelingen 2 | Jakobus 3: Sprekende tongen
Preek: Mijn raad zal bestaan (Jesaja 46) – intrede
Preek: Nooit gezegd: Zoek Mij tevergeefs · Jesaja 45
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Jesaja 44