Weduwe en onrechtvaardige rechter – Lukas 18


Gelijkenis weduwe en onrechtvaardige rechter
Preek Lukas 18:1-8: Zal God dan geen recht doen Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, hoewel Hij lankmoedig is over hen? Ik zeg u, dat Hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde?

LEESPREEK