Israël vraagt een koning – 1 Samuël 8

Israël vraagt een koning voor zichzelf
Preek 1 Samuël 8: Gij zult wel te dien dage roepen, vanwege uw koning, dien gij u zult verkoren hebben, maar de HEERE zal u te dien dage niet verhoren.
Doch het volk weigerde Samuels stem te horen; en zij zeiden: Neen, maar er zal een koning over ons zijn.

LEESPREEK