Wie is als God? – Psalm 89 (alleen beeeld)

Wie is als God?
Preek Psalm 89:7: Wie mag in de hemel tegen de HEERE geschat worden? Wie is de HEERE gelijk, onder de kinderen der sterken?

LEESPREEK